Štefan Papčo

 • ESPEN, Silvia.:Art Press Paris, p. 68 – 70, October 2014
 • GREGOR, Richard.: Štefan Papčo. [Katalóg výst.]Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2010
 • SLÁVIKOVÁ Ivana – ŠOŠKOVÁ Nina.: Forma _ Zborník textov a reflexií o súčasnom sochárskom umení, 2011, str. 43-45
 • POPELÁR Roman.: Double Fall. In GREGOR, Richard (ed.): Ročenka Galérie Cypriána Majerníka 2009, Bratislava, Galéria Cypriána Majerníka 2010, str. 20-25
 • ČARNÁ Daniela.: Skrotené hory. In denník SME, 19.10.2009
 • PAPČO Štefan.: In [Katalóg výst.] Jeune Creation 2009, Paríž, 2009 str.18, 31
 • GREGOR Richard.: Autenticita, tradícia a postnárodná situácia. In [Katalóg výst.], Nulté roky, Považská galéria umenia v Žiline, Žilina, 2011,  str. 166
 • ČARNÁ Daniela – GERŽOVÁ Jana: Rozhovor Jany Geržovej s Danielou Čarnou. In GERŽOVÁ Jana (ed.): Profil 2/2010, str. 80
 • ČARNÁ Daniela.: Štefan Papčo. In[Katalóg výst.] VI. Zlínský salon mladých, Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíne, Zlín, 2012,  str. 29,30
 • POPELÁR Roman.: Model, [Katalóg výst.]Bratislava: Galéria mesta Bratislavy, 2009
 • PAPČO Štefan.: In [Katalóg výst.] TBD Kingdom, Galéria Médium, Bratislava, 2009
 • PAPČO Štefan.: In ČARNÁ Daniela(ed.):  [Katalóg výst.] Očami (Ne) viditeľné, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave, Trnava, 2010, str. 43
 • HANÁKOVÁ Petra.: Odzbrojujúci, Art – dispečing, http://artdispecing.sk/?IDe=121020&kritika=117060
 • ZIKMUNDOVA Dana, Jak to sem dostal…?! recenzia – Artalk.cz, 14. 2. 2012., http://www.artalk.cz/2012/02/14/jak-to-sem-dostal
 • Artyčok.tv
 • Sme.tv
 • PAPČO Štefan.: In MIRZA Omar (ed.): [Katalóg výst.] Pripraviť sa pozor štart!, Nitrianska Galéria, Nitra, 2012, str. 52,53
 • MONCOĽOVÁ Ivana.: Dvojitý pád a bivakujúci v galérii, In GREGOR, Richard (ed.): Jazdec, ročník II.,č.1, 2010, str.2
 • MASARYKOVÁ Eva.: Bilancovanie absolventi: Štefan Papčo, Bilancovanie/ balansovanie, katalóg Katedry Socha, objekt, inštalácia, VŠVU Bratislava, VŠVU v Bratislave, Bratislava, 2009
Artist statement
Biography
Bibliography
Richard Gregor: Falling Up to Gallery